Om du hamnar i konflikt vid bostadsköp

Nov 04
2021

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig när man köpt sin nya bostad. Men det behöver inte betyda att det inte går att lösa.

Skulle uppstå problem mellan dig och den mäklaren som hanterat bostadsköpet så kan man alltid vända sig till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd.

Om konflikten är mellan dig och en bostadsrättsförening kan man få den prövad av hyresnämnden som är en domstolsliknande nämnd.

Förlikningsavtal kan vara en lösning.

Skulle du hamna i konflikt vid bostadsköp kan det vara en god ide att få till ett förlikningsavtal med råd av en expert.

Med ett förlikningsavtal kan du förhoppningsvis lösa det utan rättsliga åtgärder i en domstol, vilket annars kan bli kostsamt.

När du skriver ett förlikningsavtal fråga någon med erfarenhet om råd kring detta så det inte blir missförstånd.

I ett förlikningsavtal bör det tydligt framgå vad tvisten gäller så att alla parter förstår vad som gäller.

När avtalet är upprättat ska du signera det och även övriga parter sen ska var part behålla sitt exemplar.

Tips om du hamnar i en tvist.

Spar och samla in bevis för att vara steget före under tiden den tvisten pågår.

Kontakta gärna någon som du vet har erfarenhet inom förlikningar inom just bostads tvister.