Förbättra likviditeten i ditt företag

Oct 13
2021

Både små och stora företag kan ibland behöva göra större investeringar eller inköp. Detta behov kan ibland komma vid en olämplig tidpunkt då företagets likviditet är dålig. Ibland kan det därför vara nödvändigt att ta hjälp med finansiering. Att ansöka om ett företagslån eller annan finansiering kan vara räddaren i nöden för ett företag som behöver ett extra tillskott i kassan.

Företagslån

Kanske har du investerat alla dina likvida medel i maskiner, men behöver nu hjälp för att komma vidare med din verksamhet. Ett alternativ för att snabbt förbättra likviditeten i ditt företag kan vara att ansöka om ett företagslån. Ett lån är ofta enkelt att ansöka om online och du kan dessutom få svar ganska snabbt efter inskickad låneansökan. 

Finansiering

Om det inte är ett alternativ för dig att ansöka om ett företagslån kan du istället använda dig av någon annan typ av finansiering. Det kan innebära ett antal olika saker. Du kan till exempel ansöka om en checkkredit för att finansiera inköp eller lagerhållning. Arbetar du med att bygga fastigheter kan du använda dig av byggnadskreditiv. Det går ut på att du finansierar nya projekt genom att belåna en befintlig fastighet som du äger.