Så förbereder du inför en mässa eller event

Jun 15
2022

Att delta på en mässa eller anordna ett företagsevent är ett bra sätt för ditt företag att nå ut till nya kunder och skapa nya kontakter. Men att delta på en mässa eller anordna ett företagsevent kräver planering. Därför kommer du i det här inlägget få några tips på hur du planerar och förbereder inför det kommande eventet.

Fixa en bra monter

Om företaget ska ställa ut på en mässa är det viktigt att företagets monter är tilltalande och tydlig. Till att börja med är det viktigt att folk ser vilka ni är. Därför kan det vara bra att ha rollups. Rollups är en sorts skylt med företagets logga som du ställer vid montern för att tydligt visa vilka ni är. Beställ rollups på nätet för att få dem levererade innan eventet.

Personal på plats

Det är viktigt att personalen som företaget har på plats är engagerade och insatta. Annars finns risken att kunderna inte blir intresserade av företaget. Därför ska du se till att förbereda personalen och peppa dem inför eventet.

Gåvor och erbjudanden

företagsevent och mässor är det vanligt att det delas ut gåvor och att ni har speciella erbjudanden för tillfället. Gåvorna brukar bestå av trycksaker.