Effektivitetsarbete, vad IT kan lära av industrin

Oct 27
2014

Att förbättra effektiviteten är så gott som alltid bland de viktigaste sakerna ett företag kan göra. Att kunna minimera kostnaderna innebär att man antingen kan höja kvalitén, ge utdelning till ägarna eller sätta ett mer konkurrenskraftigt pris utan att offra på marginalen. tid är pengarVad är då de vanligaste teknikerna och tankesätten när man tittar på effektivitet i produktion inom industrin, och vad kan vi inom IT ta för lärdom av det?

Analyser

Om man inte vet hur produktionen fungerar för tillfället kan man inte heller mäta förändringar. Att föra bra statistik över produktion och arbetet i sin helhet är en vital del av effektivitetsarbetet. Det vanligaste sättet att mäta effektiviteten i en produktionsmiljö är genom OEE eller ”Overall Equipment Effectiveness”. En av de större leverantörerna inom detta området är svenska Axxos, de levererar fulla lösningar som innefattar allt från utbildningar till teknik för att kunna mäta effektiviteten med hjälp av OEE modellen. Detta skapar förutsättningarna som vi tidigare nämnde behövs. Förutsättningarna att med hjälp av data kunna beräkna var det finns ineffektiviteter för att sedan kunna granska detta på detaljnivå och utveckla en lösning.

Produktionsfilosofier

När man nått detta stadie så bör man börja undersöka vilka produktionsfilosofier som finns och vilka som skulle passa just ditt företag. Det tankesätt som är överlägset mest populärt just nu kallas Lean production och många av de nu där i populära teorierna härstammar från Toyota och produktionen de började utveckla efter andra världskriget. Ett av koncepten de har fokuserat på är ”Just in time”. Detta betyder att rätt material och del anländer till produktionen precis då den behövs, och i rätt kvantitet. Man skall alltså inte sega ner produktionen genom att ha ett för stort lager eller andra delförvaringar.