Dags att gå vidare och göra något annat

Jan 29
2018

Det kan vara så att man som IT-företagare börjar känna sig nöjd med det företag som man skapat. Även om företaget går bra och det finns möjligheter att utveckla så kan man som entreprenör börjat känna att man gjort sitt i företaget. Det kan vara dags att gå vidare och göra något annat som omväxling.Som aktiebolag så går det alltid att sälja bolaget till någon som vill ta över och driva det vidare. En annan lösning är att likvidera företaget vilket innebär att efter likvidationen är genomförd och alla skulder är betalda så fördelas överskottet mellan de aktieägare som finns. En snabbare lösning är att anlita Citadellet Likvidationer som köper upp ditt bolag och gör en snabbavveckling av företaget.Att likvidera företag själ kan vara tidskrävande och man kanske inte vill vänta så lång tid för att dels få pengar från företaget men också att snabbt kunna vidare till annat. Med hjälp av en snabbavveckling från Citadellet så kommer det att gå betydligt snabbare än om du ordnar detta själv. Skicka en resultat- och balansrapport för att de ska kunna värdera företaget och di får relativt snabbt en offert på företaget.När offerten godkänts så är det en del fullmaktspapper och köpeavtal som ska skrivas under och skickas mellan företagen. Allt material som efterfrågats från Citadellet ska skicka och allt gås igenom. När avtal om köp är påskrivna och du som företagare fått köpeskilling så går allt över till Citadellet som tar hand om och likviderar företaget. Du kan i lugn och ro fundera på vad du ska pyssla med.