Lyckas inom IT

Sep 08
2014

Att lyckas i IT-branschen är inte något vem som helst gör utan vidare, inte idag åtminstone. På 90-talet var det däremot inte riktigt lika svårt för den duktige kodaren med finurliga idéer och lösningar.

IT-bubblan

Ett tydligt tecken på detta är det man i efterhand har kallat för IT-bubblan, en period som sträcker sig från senare delen av 90-talet och några år in på 00-talet. Under denna tid så kan man verkligen säga att den svenska IT-marknaden blomstrade och mängder av nya bolag med nya affärsidéer kom till. Problemet var att ekonomiskt sett så övervärderades en otroligt stor mängd företag utifrån sina affärsidéer och när ägarna började kräva att man kunde visa substanser i bolaget – enligt den gamla ekonomins räknesätt – detta var början till slutet kan man säga.

IT

Förklaringen kort sagt är en spiral av övervärderade företag som enligt Wikipediaartikeln i ämnet liknar det som drabbade fastighetsmarknaden under 1980-talet. Man förklarar även fenomenet med att man inom exempelvis ny mjukvara snabbt blir ledande inom sin nisch. Med höga utvecklingskostnader men låga distributionskostnader så blev sedan förväntningarna på företagens framtida vinster och framgångar orealistiskt höga och utslagningen stor. Idag ser utvecklingen inom IT-branschen mer ut som den gör i andra branscher.

IT-branschen idag

Idag så ser det mer positivt ut för IT-branschen, det är till och med så att det tycks saknas arbetskraft och därmed så är det förhållandevis enkelt att få jobb inom branschen med en relevant utbildning. Dock så är det inte lika enkelt att slå sig fram på marknaden som tidigare i en del av nischbranscherna inom IT, men i jämförelse med tidigare så anser man att konjunkturen har vänt, hushåll har relativt goda inkomster vilket ger möjlighet till konsumtionstillväxt, inte minst när det kommer nya lösningar och produkter med jämna mellanrum.

Om man driver ett konsultföretag som erbjuder vanliga IT-lösningar, utveckling eller support så är det en stor fördel att att även ha kunskaper i marknadsföring och upphandling. Marknadsföring är ju ett måste inom alla branscher, men kanske extra viktigt inom branscher som får större delen av sin försäljning på nätet. Upphandling är bra att ha kunskaper i om man vill få kunder från den offentliga sektorn och få sin affär ska växa med lönsamhet genom effektiv och smart offentlig upphandling.