Hur utvecklas spel?

May 13
2015

Att utveckla spel kan för många verka som magi. Hur är det möjligt att få något som man har fantiserat upp att sedan dyka upp i ett 3d värld på datorn?

kodning

För att lyckas med vad spelaskaparna gör krävs det enormt mycket människor och talang. För det första så behövs det någon som skriver och designar spelen. Det är sedan dessa människors visioner som ligger till grund för de som del för del bygger upp all grafik, musik och logik som finns i spelet.

Exakt vad som behövs varierar dock något från spel till spel. I spel som utspelar sig i en 2D-värld behövs oftast inte en 3D-grafiker medans det i textbaserade spel inte behövs några som arbetar med grafiken alls. Med spelen som är baserad på sannolikhet så krävs det att man förutom programmerare, grafiker och musiker även anställer matematiker som kan lista ut sannolikhetsteorin bakom spelet.

Om man vill börja jobba inom spelbranschen är det viktigt att man först och främst väljer att fokusera inom ett område enligt denna artikeln. På grund av att spelproduktionerna idag är så stor projekt så är spetskompetensen enormt viktig även om bredd också kan medföra vissa fördelar.

Artikeln föreslår vidare att de som hoppas bli programmerare utbildar sig som civilingenjörer på någon av de mer respekterade högskolorna. För de som vill jobba grafiskt är förutom talang utbildning inom 3D-grafik enormt givande.