Dags att gå vidare och göra något annat

Jan 29
2018

Det kan vara så att man som IT-företagare börjar känna sig nöjd med det företag som man skapat. Även om företaget går bra och det finns möjligheter att utveckla så kan man som entreprenör börjat känna att man gjort sitt i företaget. Det kan vara dags att gå vidare och göra något annat som omväxling.

Som aktiebolag så går det alltid att sälja bolaget till någon som vill ta över och driva det vidare. En annan lösning är att likvidera företaget vilket innebär att efter likvidationen är genomförd och alla skulder är betalda så fördelas överskottet mellan de aktieägare som finns. En snabbare lösning är att anlita Citadellet Likvidationer som köper upp ditt bolag och gör en snabbavveckling av företaget.

Att likvidera företag själ kan vara tidskrävande och man kanske inte vill vänta så lång tid för att dels få pengar från företaget men också att snabbt kunna vidare till annat. Med hjälp av en snabbavveckling från Citadellet så kommer det att gå betydligt snabbare än om du ordnar detta själv. Skicka en resultat- och balansrapport för att de ska kunna värdera företaget och di får relativt snabbt en offert på företaget.

När offerten godkänts så är det en del fullmaktspapper och köpeavtal som ska skrivas under och skickas mellan företagen. Allt material som efterfrågats från Citadellet ska skicka och allt gås igenom. När avtal om köp är påskrivna och du som företagare fått köpeskilling så går allt över till Citadellet som tar hand om och likviderar företaget. Du kan i lugn och ro fundera på vad du ska pyssla med.

Förbättra IT-avdelningen

Nov 03
2015

Förbättring är något alla företag bör sträva efter, detta kan sänka kostnader, dra ned på downtime och på många sätt effektivisera arbetet.

shutterstock_95405524

I IT-avdelningen specifikt finns det ett par saker de flesta borde se över, det första är att öka säkerheten. Många företag kräver sina anställda att använda långa och komplexa lösenord som dessutom måste bytas med jämna intervaller. För att minnas dessa skriver många ned dem någonstans för att kunna kolla upp dem, något som leder till osäkra system. Det kan vara mycket bättre att se över ett single sign-on system istället.

Det kan också vara en bra idé att se över vilka delar av IT-avdelningen som egentligen skulle kunna automatiseras eller förenklas på ett sådant sätt att berörda avdelningar skulle kunna hantera dem bättre, som till exempel HR. Detta är en form av effektivisering som finns implementerade i många branscher idag tack vare avancerade men användarvänliga program och processer.

Hantering av användarinformation är också något som kan ta upp värdefull tid för IT-avdelningen, men att bara överlåta dessa till mindre erfarna anställda kan innebära säkerhetsrisker. En lösning på detta kan då istället vara att implementera något som en formulärbaserad applikation där andra enkelt kan göra mindre förändringar utan att behöva ta tid från IT-avdelningens mer prioriterade projekt.

 

IT-branschens fördelar

Aug 17
2015

IT-branschen är ett av mest spännande fält man kan tänka sig, framför allt eftersom det är så mångfacetterat. Här tänkte vi titta lite närmare på hur det ser ut i IT-branschen och vilka fördelar den har.

En av de stora fördelarna med IT-branschen, i alla fall om man funderar på en karriär inom den är att det finns gott om jobb. Idag är det relativt lätt att få jobb inom IT om man har rätt utbildning.

En annan fördel med att jobba inom IT är att man i princip kan jobba varifrån som helst, förutsatt att man har tillgång till en uppkoppling vill säga. Är man frilans finns inget som hindrar att man till exempel jobbar från en strand i Thailand.

Bredden är som sagt också en av IT-branschens stora fördelar med alla möjliga typer av jobb, i form av till exempel systemtekniker, IT-arkitekt, testare, programmerare, designer och grafiker med mera.

Är man riktigt driven finns så klart även möjlighet att starta eget inom IT. Fördelen med att vara frilans inom IT är att man egentligen bara behöver en dator med uppkoppling för att sätta igång och ta över världen med någon fräsig app, häftigt spel eller dylikt.

Det analogas renässans tack vare IT

Nov 23
2014

När världen var analog så såg saker och ting helt annorlunda ut – och framförallt så fungerade saker och ting på annorlunda sätt. Vi tänkte berätta lite om den renässans som gjorts möjlig genom informationsteknik.

Casino

Casinobranschen med poker i spetsen är förstås en av de branscher som medelst informationsteknik genomgått en metamorfos till att idag inte bara finnas i fysisk form, utan även i form av onlinecasinon. Egentligen så skulle man nästan kunna säga att det genomgått en dubbel metamorfos med tanke på att det efter vanliga onlinecasinon kom det som kallas för livecasinon. Livecasinon idag är så pass utvecklade att de ter sig som ett vanligt casino där du ser en riktig dealer på skärmen som står vid ett fysiskt bord och agerar croupier.

Musik

Musiken är också ett mycket tydligt exempel på något som genom informationstekniken har förändrats genom åren. Egentligen så är det kanske fel att kalla just musik, och nästföljande kategori, film för att ha genomgått en renässans i sig självt, men i form av distributionen av musik så är det idag inte bara något som går att lyssna på via en skiva på en skivspelare, utan den är ju som vi vet, också helt digital och sprids och eller konsumeras genom informationstekniska innovationsplattformar som Spotify, Youtube eller fildelning.

Film och serier

Film och  serier går ju som sagt lite under samma sak som musiken eftersom den har gått ungefär samma väg till hur den distribueras i nuvarande form. Metamorfosen för film kan väl i grova drag beskrivas med att det har gått från bio och tv till videoband och dvd-skivor, till att numera, likt musiken  konsumeras on demand via strömningstjänster som Netflix och liknande tjänster. Sedan finns det förstås ännu fler dimensioner som framöver kommer att bli alltmer framträdande eftersom utvecklingen ständigt går framåt. 3-d-glasögon och 3-d-tv är bara början kan man säga. Det man för många år sen började drömma om och gav namnet virtual reality kommer allt närmre verkligheten. Ta bara en titt på Oculus Rift, som framöver förmodligen kommer att slå igenom på mycket bred front.

Lyckas inom IT

Sep 08
2014

Att lyckas i IT-branschen är inte något vem som helst gör utan vidare, inte idag åtminstone. På 90-talet var det däremot inte riktigt lika svårt för den duktige kodaren med finurliga idéer och lösningar.

IT-bubblan

Ett tydligt tecken på detta är det man i efterhand har kallat för IT-bubblan, en period som sträcker sig från senare delen av 90-talet och några år in på 00-talet. Under denna tid så kan man verkligen säga att den svenska IT-marknaden blomstrade och mängder av nya bolag med nya affärsidéer kom till. Problemet var att ekonomiskt sett så övervärderades en otroligt stor mängd företag utifrån sina affärsidéer och när ägarna började kräva att man kunde visa substanser i bolaget – enligt den gamla ekonomins räknesätt – detta var början till slutet kan man säga.

IT

Förklaringen kort sagt är en spiral av övervärderade företag som enligt Wikipediaartikeln i ämnet liknar det som drabbade fastighetsmarknaden under 1980-talet. Man förklarar även fenomenet med att man inom exempelvis ny mjukvara snabbt blir ledande inom sin nisch. Med höga utvecklingskostnader men låga distributionskostnader så blev sedan förväntningarna på företagens framtida vinster och framgångar orealistiskt höga och utslagningen stor. Idag ser utvecklingen inom IT-branschen mer ut som den gör i andra branscher.

IT-branschen idag

Idag så ser det mer positivt ut för IT-branschen, det är till och med så att det tycks saknas arbetskraft och därmed så är det förhållandevis enkelt att få jobb inom branschen med en relevant utbildning. Dock så är det inte lika enkelt att slå sig fram på marknaden som tidigare i en del av nischbranscherna inom IT, men i jämförelse med tidigare så anser man att konjunkturen har vänt, hushåll har relativt goda inkomster vilket ger möjlighet till konsumtionstillväxt, inte minst när det kommer nya lösningar och produkter med jämna mellanrum.

Om man driver ett konsultföretag som erbjuder vanliga IT-lösningar, utveckling eller support så är det en stor fördel att att även ha kunskaper i marknadsföring och upphandling. Marknadsföring är ju ett måste inom alla branscher, men kanske extra viktigt inom branscher som får större delen av sin försäljning på nätet. Upphandling är bra att ha kunskaper i om man vill få kunder från den offentliga sektorn och få sin affär ska växa med lönsamhet genom effektiv och smart offentlig upphandling.